Kitöltési útmutató a NAV SZAMLAZO nyomtatványhoz - e-mi.hu

e-mi.hu

Online számlázó és ügyviteli rendszer

Kitöltési útmutató a NAV SZAMLAZO nyomtatványhoz

Jogszabályi háttér

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet)

 

 

Adatlap benyújtására kötelezettek

Számlázó programot és/vagy online számlázó rendszert használó adózó köteles bejelenteni az adó- és vámhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az általa használt számlázó program beszerzését, rendelkezésre bocsátását vagy – saját fejlesztésű program használata esetén – a rendeltetésszerű használatbavételt, illetve a program használatból történő kivonását és/vagy az online számlázási szolgáltatás igénybevételét, illetve az igénybevétel befejezését.

Számlázó programnak minősül minden számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai program, programfunkció, programmodul, ideértve az online számlázó rendszereket is. Ennek értelmében a bejelentési kötelezettség kiterjed azokra a többfunkciós informatikai megoldásokra is – pl. komplex ügyviteli rendszerek – amelyek más funkciók mellett számla kibocsátására is alkalmasak. Online számlázó rendszer alatt – az általános fogalomhasználat szerint – a hálózaton keresztül elérhető, számlázó szolgáltatást nyújtó rendszer értendő.

Amennyiben kettős funkcionalitásban használja a számlázó programot és online számlázó rendszert, kettős bejelentési kötelezettség terheli.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 202. § (4) bekezdésében foglaltakból következően a felvásárlási okiratra - 202. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott eltérésekkel – az Áfa tv. számlára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Ennek megfelelően a felvásárlási okiratot előállító programot is számlázó programként kell bejelenteni.

 

 

Adatlap benyújtásának módja

A SZAMLAZO nyomtatvány elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül, illetőleg papír alapon nyújtható be az állami adó- és vámhatóságnak.

A SZAMLAZO adatlap internetes kitöltő-ellenőrző programja és a hozzá tartozó kitöltési útmutató letölthető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról (http://www.nav.gov.hu->Letöltések->Nyomtatványkitöltő programok->Egyszerű keresés/Összetett keresés, illetve az alábbi linkre kattintva: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok ).

 

Elektronikus benyújtásra kötelezett adózó esetén a bevallást csak az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező és erről az állami adó- és vámhatósághoz az EGYKE megnevezésű EGYSÉGES KÉPVISELETI ADATLAPON - korábban a T180 adatlapon - bejelentést tett adózó vagy az elektronikus bevallás benyújtására feljogosított állandó meghatalmazottja nyújthatja be.

Ügyfélkapus regisztrációját a Kormányhivatal bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalában, vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain, a Magyar Posta Zrt. egyes ügyfélszolgálatain, illetve Magyarország diplomáciai, konzuli képviseletein is elvégezheti. Amennyiben rendelkezik a megfelelő szintű elektronikus aláírással, úgy regisztrálhat az interneten is, nem kell az ügyfél-regisztrációs szervnél megjelennie.

 

 

Adatlap benyújtási határidők

Számlázó programot a program beszerzését, rendelkezésre bocsátását, vagy – saját fejlesztésű program használata esetén – a rendeltetésszerű használatbavételt, az online számlázási rendszert a számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdetét követő 30 napon belül kell az adó- és vámhatósághoz bejelenteni.

A számlázó program használatból történő kivonását és/vagy, az online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezését a kivonás illetve az igénybevétel befejezését követő 30 napon belül köteles az adó- és vámhatósághoz bejelenteni.

A 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévő számlázó programok, igénybe vett online számlázó programok, továbbá használatba vett saját fejlesztésű programok adatait az adóalanynak 2014. november 15-ig kell bejelentenie.

A 2014. október 1-je és 2014. október 15-e között használatból kivont számlázó program, online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezéséről is e nyomtatványon kell bejelentést tenni az adó- és vámhatóság részére.

 

 

Javítás

Az állami adó- és vámhatóság a benyújtott nyomtatvány helyességét megvizsgálja és amennyiben az adatlap az adózó közreműködése nélkül nem javítható ki, az adózót az állami adó- és vámhatóság 15 napon belül – megfelelő határidő kitűzésével – hiánypótlásra (javításra) szólítja fel.

 

A hibásan benyújtott adatlap javításához új adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Ebben az esetben a főlap (B) blokkjába be kell írnia az eredeti (a javítani kívánt) adatlap 10 jegyű vonalkódját, amely a javításra való felhívást tartalmazó (kiértesítő) levélben található meg. A javító adatlapot teljes körűen ki kell tölteni, azaz az eredetileg benyújtott adatlap valamennyi hibátlan adatát és a javítani szükséges helyes adatokat is fel kell tüntetni a javító adatlapon.

 

 

A nyomtatvány a következő lapokból áll

SZAMLAZO Főlap

SZAMLAZO-01 Számlázó program és online számlázó rendszer használatba vételének és használatból történő kivonásának bejelentésére szolgáló lap

 

Cikket készítette: Huszti Gergely

Forrás: https://www.nav.gov.hu/

 

 

 

Regisztráljon és kezdjen el számlázni!

Az e-mi.hu egyszerűen kezelhető online számlázó rendszer. NAV biztos! A használatához csak regisztrálnia kell.

 

Regisztráció
Itt létrehozhatja vállalkozása e-mi.hu fiókját

Kérjük válassza ki a szolgáltatás csomagot


e-mi.hu számlázó

Egyszerűen használható profi online számlázó program. Elegáns megoldás vállalkozása számláinak kiállítására. e-mi.hu automatikusan elküldi a számlaadatokat a NAV onlineszámla aktuális szabályai szerint.

Számlázzon bárhol, bármikor, bármilyen eszközön!

- Éves Nettó díj: 3990 Ft
(333 Ft/hónap)

A fentiekben foglalt adattartalommal a kiválasztott e-mi.hu csomag használatát cégjegyzésre jogosultként megrendelem, létrehozom a céges fiókot.
Az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót megismertem, az abban foglaltakat tudomásul veszem és a Megrendelőre nézve kötelezőnek ismerem el.Ajánlja ismerősének

Küldje el a(z) Kitöltési útmutató a NAV SZAMLAZO nyomtatványhoz cikket ismerősének, vagy emlékeztetőül saját magának!

az e-mi.hu...

úgy használhatja mint a levelezését Bárhonnan elérhető
úgy használhatja mint a levelezését

a használathoz elegendő létrehozni saját céges fiókját Azonnal használható
a használathoz elegendő létrehozni saját céges fiókját

Beruházás nélkül
nem kell súlyos összeget vásárlásra elkölteni

könnyen és gyorsan megtanulható Egyszerűen kezelhető
könnyen és gyorsan megtanulható

Jogszabályoknak megfelel
Biztosítjuk az e-mi.hu jogszabály követését


Sikeres vezetőként tudom, hogy a cégem bevételi forrásait kézben kell tartanom.

Elkészítem e-mi.hu céges fiókomat
Minden vélemény számít, írja meg nekünk!