Pénzügyi tervezés legfontosabb tudnivalói - e-mi.hu

e-mi.hu

Online számlázó és ügyviteli rendszer

Pénzügyi tervezés legfontosabb tudnivalói

Felejtse el a tankönyveket! Röviden, érthetően megismerheti a legfontosabb tudnivalókat a pénzügyi tervről, a pénzügyi tervezésről, a cash flow-ról.

 

Mi a pénzügyi terv?

 • A pénzügyi terv a vállalkozás pénzügyi helyzetének tükörképe. Megmutatja, hogyan áll a vállalkozása pénzügyi helyzete, előre tekintést ad, hogy mi várható a pénzügyileg a jövőben. A pénzügyi terv megmutatja gazdaságosan működik-e, azaz profitot termel-e a vállalkozása.
 • A pénzügyi terv választ ad arra is, hogy milyen költségekkel működik a vállalkozása, hogy az egyes költségek milyen mértékűek. Választ kaphat, hogy stabil-e a likviditási helyzete, milyen költségeket kell lefaragnia, mikor és mekkora mértékű kiadásra számítson.

 


 

Nekem is kell pénzügyi terv?

Igen!

 • Felelős vezető ismerni akarja a vállalkozása jelen és jövőbeli pénzügyi helyzetét. Gondolom fontos, hogy profitot termeljen a vállalkozása?
 • Minél összetettebb a vállalkozása működése, annál fontosabb, hogy ismerje egészben és részleteiben is a gazdasági helyzetet. Kifejezetten fontos, amikor a gazdasági helyzetére meghatározó mértékű döntések meghozatalakor. Például új beruházást vagy fejlesztést tervez. Ki tudja-e gazdálkodni a beruházás költségét? Hol kell bevonni külső finanszírozási forrást.
 • Pályázati finanszírozás esetén kifejezetten fontos, hogy tisztában legyen a vállalkozása pénzügyi teherbíró képességével. A pályázati forrás ugyan vissza nem térítendő támogatás, de mire megkapja lemegy a nap. Számítania kell arra, hogy a szállítói kifizetést követően 3-6-9 hónap lesz, mire megkapja utólag a támogatás összegét.

 

Mikor kell a pénzügyi terv?

Mindig. Ha eddig nem foglalkozott a pénzügyi tervezéssel, akkor is szüksége lesz rá, amikor külső pénzügyi forrást szeretne bevonni egy üzlet megvalósításához. A pénzügyi terv fognak ráugrani a befektetők vagy a bankok. A külső finanszírozási forrást csak az érdekli, hogy visszakapja-e a befektetett tőkét és mennyi hozamot érhet el rajta. Az üzleti ötlet csak annyiból fontos számukra, hogy a piac megveszi-e a terméket.

Tehát, mindenképpen kell pénzügyi terv, ha

 • új vállalkozást indít
 • ha hitelre, külső finanszírozási forrásra, befektetőre van szüksége.
 • ha új terméket, szolgáltatást akar a piacra vinni

Ezen túl még fennállnak életszerű helyzetek

 • ha nagyságrendi növekedésnek indul a vállalkozás
 • ha stagnál az üzlet
 • ha veszteségei keletkeznek
 • új tulajdonosi köre lesz a vállalkozásnak
 • új vezetés lesz

 

Miért jó pénzügyi tervezés?

A pénzügyi terv tükörkép a vállalkozása gazdasági helyzetéről. Megmutatja, hogy adott időszakban mennyi bevétele, kiadása lesz, mekkora költséget bír el a vállalkozása. A pénzügyit terv és tervezés nélkül nem lesz képes felelősen irányítani a vállalkozása gazdasági ügyeit.

A pénzügyi tervvel lehet játszani, olyan mint egy gazdasági szimulátor. A számokkal lehet játszani. Meg tudja nézni

 • mikor milyen extra költségeket vonhat be
 • milyen értékesítési volumen között kell tartania a vállalkozását
 • felmérheti, mik a figyelmeztető pontok, ahol veszteségesbe fordul
 • azonosíthatja a pénzügyi kockázatokat
 • felmérheti mi az az értékesítési volumen, amitől hízik a mája
 • mennyit kell eladni, hogy megvegye álmai autóját.

Már ezért megéri a pénzügyi tervezéssel foglalkozni.

 

 

Milyen részei vannak a pénzügyi tervnek?

A pénzügyi terv részei:

 • Beruházási terv
 • Idegen források (hitel, pályázat, kockázati tőke)
 • Bevételek
 • Költségek és ráfordítások
 • Fedezeti pont
 • Megtérülési pont
 • Mérleg
 • Eredménykimutatás
 • Cash flow

 

 

Beruházási terv

Milyen tárgyi eszközökkel, gépekkel és berendezésekkel, ingatlannal szeretné elindítani vagy bővíteni, fejleszteni vagy korszerűsíteni a vállalkozását. Az pénzügyi tervben a beszerzés idejét, és a bekerülés költségét kell feltüntetnie. Meg kell jelölnie, hogy a fedezet milyen módon biztosítja (saját erő, hitel, pályázat, kockázati tőke, stb.).

 

Idegen források (hitel, pályázat, kockázati tőke)

A beruházási tervből adódik, hogy mikor és mennyit és milyen forrásból szeretne finanszírozni. Idegen források két csoportra osztandók: vissza térítendő és vissza nem térítendő. Visszatérítendő idegen forrás esetében felmerül a vállalkozás pénzügyi működését terhelő kiadás, a visszafizetés. A pénzügyi tervben részletezni kell a visszafizetést bontva a tőkére és a kamatra. A vissza nem térítendő forrás esetében nem merül költség oldal.

 

Bevételek

Részletezni kell, hogy terméke vagy szolgáltatása után mekkora mennyiségben vár bevételt.

 

Költségek és ráfordítások

A vállalkozása milyen beruházási és működtetési folyamatos költségekkel jár. Tartalmazza az állandó, és a változó költségeket, fizetendő adókat, illetékeket.

 

Fedezeti pont

A fedezeti pont az, amikor az bevételei fedezetet nyújtanak a felmerülő kiadásokra, tehát a vállalkozása önfenntartóvá válik. A fedezeti pont felett nyereséget, a fedezeti pont alatt veszteséget termel a vállalkozás.

 

Megtérülési pont

Az a pont, amikor a beruházás eredményéből származó többlet profit tartalom visszajön. A megtérülési pont elérést követően termeli meg a hozamot a befektetett tőke mennyisége. Itt a legfontosabb, hogy a fedezeti pontot követően várható nyereség tartalom nagyobb legyen, mint a beruházott tőke után elérhető kamatbevétel. Ha nem éri el, akkor ne is hajtsa végre a beruházást, inkább tegye bankba a tőkét és kösse le.

 

Mérleg

egy adott időpontban megmutatja, milyen tételekből áll a vállalkozás vagyona és a vagyonnak mi a finanszírozási forrása. Pénzügyi tervezés szempontból sokat nem érdemes beleölni, elkészíti a könyvelője. Ha jó a mérlege, attól még lehet katasztrofális a pénzügyi helyzet. Gazdálkodás szempontjából sokkal fontosabb a likviditás és a stabil pénzügyi helyzet.

 

Eredménykimutatás

Kimutatja a nyereség vagy veszteség mértékét. Elemei: nettó árbevétel, egyéb bevétel, költségek, ráfordításokat, értékcsökkenés, a pénzügyi műveletek bevételei és kiadásai, az üzleti tevékenység eredménye.

Az eredménykimutatás is egy adott pillanatról szól. Gyakorlatilag az eredmény kimutatás a pénzügyi terv összesítése egy adott időszakra, például üzleti évre.

 

Cash flow

A pénzügyi terv legfontosabb része!!!! A mindennapokban ezzel kell a legtöbbet foglalkoznia. Végeredményben egy jól felépített pénzügyi terv a cash flow terve is.

A cash flow terv megmutatja egy adott időszakban:

 • egy adott időszakban mekkora lesz a vállalkozása pénzállománya, azaz milyen a likviditási helyzete
 • mikor és mennyi lesz a bevétele
 • mikor és mennyi lesz a kiadása
 • hogyan változik a bevétele időszakról időszakra
 • hogyan változik a kiadása időszakról időszakra

 

Legfontosabb pénzügyi kockázat jelző eszköz, azonnal figyelmeztet, ha esik a bevétele, ha hirtelen megnő a költsége, ha nem üzletszerűek a kiadásai. Azonnal és egyértelműen jelzi, hogy szükség van-e beavatkozásra, vagy mehet nyaralni.

 

 

Hogyan építsem fel a vállalkozásom pénzügyi tervét?

A pénzügyi terv elkészítése komplex és időt igénylő feladat, de nem kell megijedni tőle. A legfontosabb az alaposság és a konzervatív tervezési elv megtartása. A konzervatív tervezés lényege, hogy a bevételeit tervezze alul, a költségeit tervezze túl. De azért maradjon reális.

Nagyon fontos az alaposság. Szánjon rá időt, hogy összegyűjtse a várható költségeit. Mérje fel az állandó költségeket (mindaz, ami tevékenységétől függetlenül mindig felmerül), változó költségeket (azok, amik a beruházáshoz, szerződés teljesítéshez, áru vagy szolgáltatás értékesítéséhez felmerül).

Ha hitel felvételhez vagy befektető bevonásához készíti a tervet, akkor

 • figyeljen oda az adatok rendezettségére, struktúrájára, átlátható értelmezésre, a költségek felmerülésének ütemezésére, bevételek beérkezésnek ütemezésére. Erre alkalmas eszköz lehet az excel is.
 • a mérleget és az eredmény kimutatást mindenképpen a számviteli törvény előírásai szerinti struktúrában legyen elkészítve.
 • készítse el az üzleti terv megértést segítő leírást.

Ha a vállalkozása működtetéséhez készít pénzügyi tervet, akkor kicsit egyszerűbb a helyezete.

 • Mindenképpen kerülje el azt, hogy külön programot használ számlázásra, külön programot vagy nyilvántartást a költségek kezelésére, külön programot a házipénztár kezelésére. Ha mindenre külön programot használ, akkor a saját dolgát fogja megnehezíteni és nagyon nehezen vagy sok munka árán fog látni egy jó pénzügyi tervet.
 • Léteznek olyan gazdálkodási szoftverek, amelyek egyaránt kezelik a vállalkozás bevételeit és költségeit.
 • Pénzügyi tervet készíthet velük, a tervből automatikusan elkészítik a cash flow tervét. A tényszámok alapján tényleges és a tény alapján várható cash flow-t megmutatják.
 • Jobb programok online elérhetőek, így bármilyen eszközön, bárhol és bármikor elérheti a vállalkozása pénzügyi információit.

Ilyen program az e-mi.hu, amely a vállalkozása teljes körű pénzügyi tervezésére lett kialakítva. Online, és egy helyen kezelheti a bevételeit, költségeit, pénzügyi tervét, számlázását.

 

 

Összefoglalva

 • A pénzügyi tervezés fontos és szüksége van rá minden vállalkozásnak
 • Pénzügyi terv egyúttal pénzügyi kockázat kezelő eszköz is
 • Egy jó pénzügyi terv megmutatja, hogy a jövőben milyen bevételei és kiadásai lesznek
 • A legfontosabb eleme a cash flow, figyelmeztet, ha be kell avatkozni az üzletmenetbe
 • Használjon alkalmas eszközt a pénzügyi tervezéshez

 

Sikeres vállalkozást kívánok!

Huszti Gergely

 

Az e-mi.hu online számlázó és ügyviteli program

Az e-mi.hu-val elkészítheti pénzügyi tervét, számlázhat, kontrollálhatja a pénzügyi tervének teljesülését.

 

e-mi.hu számlázó

e-mi.hu számla logó, egyszerű számlázó megoldás cége számára. Hozza létre e-mi.hu fiókját és használatba veheti

Egyszerűen használható profi online számlázó program. Elegáns megoldás vállalkozása számláinak kiállítására. e-mi.hu automatikusan elküldi a számlaadatokat a NAV onlineszámla aktuális szabályai szerint.

Számlázzon bárhol, bármikor, bármilyen eszközön!

e-mi.hu mikro

Számlázás, házipénztár, költségnyilvántartás, tervezés és pénzügyi gazdálkodás mikro vállalkozások részére

Teljes körű pénzügyi gazdálkodást építhet fel vállalkozása számára. Tervezheti és kontroll alatt tarthatja a cége pénzügyeit. Számlázás, NAV onlineszámla 2.0, házipénztár, szállítói számlák, cashflow tervezés.

e-mi.hu assistant

teljes körű gazdálkodás kifejezetten szolgáltatási szektorban működő vállalkozások részére. Számlázás, költségnyilvántartás, cashflow, üzleti tervezés, költséghelyes bevétel és költség nyilvántartás, házipénztár. Az e-mi.hu igazi ereje.

Szerződés és megrendelés teljesítés központú online ügyviteli csomag. Számos kényelmi funkcióval átláthatja és kézben tarthatja a szerződései és megrendelései pénzügyi életét. Egyensúlyban tarthatja vállalkozása pénzügyeit. (átlátható vezetői összesítés (dashboard), számlázás, NAV onlineszámla 2.0, szállítói számlák, cashflow menedzsment, üzleti tervezés, költséghelyes (szerződés/megrendelés) bevétel és költség nyilvántartás, házipénztár)


 


Ajánlja ismerősének

Küldje el a(z) Pénzügyi tervezés legfontosabb tudnivalói cikket ismerősének, vagy emlékeztetőül saját magának!

az e-mi.hu...

úgy használhatja mint a levelezését Bárhonnan elérhető
úgy használhatja mint a levelezését

a használathoz elegendő létrehozni saját céges fiókját Azonnal használható
a használathoz elegendő létrehozni saját céges fiókját

Beruházás nélkül
nem kell súlyos összeget vásárlásra elkölteni

könnyen és gyorsan megtanulható Egyszerűen kezelhető
könnyen és gyorsan megtanulható

Jogszabályoknak megfelel
Biztosítjuk az e-mi.hu jogszabály követését


Sikeres vezetőként tudom, hogy a profitot is tervezni kell.

Elkészítem e-mi.hu céges fiókomat
Minden vélemény számít, írja meg nekünk!