Főbb adóváltozások 2019 - e-mi.hu

e-mi.hu

Online számlázó és ügyviteli rendszer

Főbb adóváltozások 2019

Összegyűjtöttük a legfontosabb adóváltozásokat 2019-re

 • Alanyi mentes értékhatár: 12 millió Ft
 • KATA
 • KIVA
 • SZJA: cafeteria változások, csak a SZÉP kártya marad
 • EHO: megszűnik
 • ÁFA: utalványok

Alanyi mentes értékhatár 2019-ben

 • Az alanyi mentes értékhatár 12 millió forintra változott A változás kiterjed az egyéni vállalkozókra, a bt-re és a kft-re is.
 • Aki 2018-ban elérte a 8 millió Ft-os értékhatárt, de várhatóan 2019-ben nem éri el a 12 millió Ft-ot, az is válaszhatja, hogy 2019-ben alanyi mentes legyen.

 

 

KATA

 • Nem bevétel a kisadózó egyéni vállalkozó esetében a nem kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök, nem anyagi javak értékesítésekor kapott ellenérték, ha a kisadózó egyéni vállalkozó olyan ingó vagyontárgyat, ingatlant, vagyoni értékű jogot idegenít el, amelyet nem kizárólag üzemi célból használt, akkor az ebből származó jövedelem adózására egészében az Szja tv. ingó és ingatlan átruházásából származó jövedelem rendelkezéseket kell alkalmaznia.
 • A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság a választás bejelentését követő hónap első napjával jön létre.
 • A tevékenységét év közben kezdő vállalkozás bejelentését az állami adóhatósághoz való bejelentkezéssel egyidejűleg teljesítheti. Ebben az esetben az adóalanyiság a vállalkozás nyilvántartásba vételének napjával jön létre. E rendelkezés alkalmazásában tevékenységét év közben kezdő vállalkozásnak minősül az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejövő, az e törvény szerinti adóalanyiságot választó gazdasági társaság is. Ez azt jelenti, hogy az átalakulással létrejött társaságnak nem kell átmenetileg sem a Tao hatálya tartoznia.

 

 

KIVA

 • A kisvállalati adóalanyiság megszűnik
  • a 3 milliárd forintos bevételi értékhatár negyedév első napján történő meghaladása esetén, a túllépést megelőző nappal
  • a Tao. tv. szerinti kedvezményezett eszközátruházás vagy kedvezményezett részesedéscsere esetén az eszközátruházás vagy részesedéscsere napját megelőző napon
  • az üzleti év mérlegfordulónapjának megváltoztatása esetén a választott mérlegfordulónappal
 • Személyi jellegű kifizetésnek minősül
  • azon személyi jellegű ráfordítás, amely a Tbj. szerint járulékalapot képez az adóévben,
  • a tag esetén a minimálbér 112,5%-a, ha a tagra jutó személyi jellegű ráfordítás ennél alacsonyabb
  • a béren kívüli juttatás,
 • Nem minősül személyi jellegű kifizetésnek a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozó járulékalapja, valamint a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezmény éves összege.
 • A törvény értelmében tagnak a Tbj. szerinti társas vállalkozó minősül.

 

 

SZJA

 • január 1-jétől megszűnik a magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő különadó.
 • A béren kívüli juttatások köre jelentősen lecsökken, gyakorlatilag csak a SZÉP kártya juttatás és a szakszervezet által nyújtott üdültetés marad 2019-ben
 • Megszűnő adómentes juttatások:
  • a munkáltató lakáscélú felhasználásra felvett hitel törlesztésének átvállalása
  • mobilitási célú lakhatási (albérleti) támogatás
  • hallgatói hitelszerződés alapján fennálló tartozás törlesztéséhez a munkavállaló számára kifizetett juttatás
  • a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet
  • kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet, könyvtári beiratkozási díjra adott juttatás

 

 

Egészségügyi hozzájárulás - EHO

 • Ez az adónem megszűnt, helyette az egységesített szociális hozzájárulási adót kell megfizetni.

 

  

ÁFA

Év közben pénzforgalmi áfa választása

Az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatár átlépésével az adóalany egyidejűleg is választhatja a tárgy naptári évre a pénzforgalmi elszámolást.

A hivatkozással meghatározott termékek és szolgáltatások vonatkozásában

 • a vtsz. tekintetében a Kereskedelmi Vámtarifa 2002. év július hó 31. napján hatályos,
 • az SZJ 2002. év szeptember hó 30. napján érvényes

besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni. A besorolási rend ezt követő (időközi) változása az adókötelezettséget nem változtatja meg.

 

Egycélú és többcélú utalványok 2019

A törvény átfogóan szabályozza az utalvány kibocsátásának és felhasználásának szabályait. 2019.01.01-től kétféle utalványt különböztetünk meg.

 • egycélú utalvány
 • többcélú utalvány

Egycélú utalvány

Már a kibocsátásakor ismert az utalvány tárgyát képező termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítési helye, valamint a fizetendő adó összege. Ilyen lehet egy szállodai ajándékutalvány, melyet egy adott szállodában a szállásdíj kifizetésére lehet csak felhasználni.

Az egycélú utalvány saját név alatti minden egyes ellenérték fejében történő átruházását, átengedését az utalvány tárgyát képező termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának kell tekinteni, és a forgalmi adót az értékesítéskor meg kell fizetni.

Viszont nem keletkezik adófizetési kötelezettség, ha az utalványt a kibocsátó adóalanynál váltják be. Ilyen a szálloda saját ajándékutalványa.

Amennyiben a beváltó az egycélú utalvány kibocsátójától eltérő adóalany, a beváltáskor ekkor sem keletkezik adófizetési kötelezettség, de az ügyletet úgy kell minősíteni, hogy a beváltó a kibocsátó részére végez termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást. Ha az utalvány ellenében nem történik értékesítés (beváltás), a felszámított adó akkor sem vonható le utólag.

 

Többcélú utalvány

Az egycélú utalványtól eltérő bármely utalvány.

Ebben az esetben az utalvány értékesítése nem keletkeztet adófizetési kötelezettséget, viszont a beváltáskor keletkezik termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, vagyis a beváltónál adófizetési kötelezettség keletkezik.

Többcélú utalvány ellenében teljesített termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás adóalapja az utalványért fizetett ellenérték, csökkentve az értékesített terméket vagy nyújtott szolgáltatást terhelő adó összegéve.

Az utalványért fizetett ellenérték ismeretének hiányában adóalapnak a többcélú utalványon vagy a kapcsolódó dokumentációban feltüntetett pénzbeli értéket kell tekinteni, csökkentve az értékesített terméket vagy nyújtott szolgáltatást terhelő adó összegével.

A fenti rendelkezést a 2018. december 31-ét követően kibocsátott utalványok esetében kell először alkalmazni.

Kiegészítésre került a termék értékesítésére és szolgáltatás nyújtására vonatkozó különös szabály. Ennek értelmében, ha a teljesítést megelőzően a terméket értékesítő vagy szolgáltatást nyújtó adóalany jogutód nélkül szűnik meg, a teljesítés a jogutód nélküli megszűnést megelőző nap.

Kiegészült a levonási jog gyakorlásának módja. Az adóalany a belföldi nyilvántartásba vételét megelőzően keletkezett, az Art. szerint el nem évült, a XVIII. Fejezet szerint vissza nem téríttetett, levonható előzetesen felszámított adó összegét a nyilvántartásba vétel napját magában foglaló adómegállapítási időszakban jogosult figyelembe venni.

 

 


Ajánlja ismerősének

Küldje el a(z) Főbb adóváltozások 2019 cikket ismerősének, vagy emlékeztetőül saját magának!

az e-mi.hu...

úgy használhatja mint a levelezését Bárhonnan elérhető
úgy használhatja mint a levelezését

a használathoz elegendő létrehozni saját céges fiókját Azonnal használható
a használathoz elegendő létrehozni saját céges fiókját

Beruházás nélkül
nem kell súlyos összeget vásárlásra elkölteni

könnyen és gyorsan megtanulható Egyszerűen kezelhető
könnyen és gyorsan megtanulható

Jogszabályoknak megfelel
Biztosítjuk az e-mi.hu jogszabály követését


Sikeres vezetőként tudom, hogy a profitot is tervezni kell.

Elkészítem e-mi.hu céges fiókomat
Minden vélemény számít, írja meg nekünk!